Guts ’n Values

Guts ’n Values maakt Nederland mooier, door organisaties te helpen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen. En, belangrijker nog, daar concreet invulling aan te geven. Niet solistisch maar in samenwerking. Want maatschappelijke uitdagingen, daar zijn we in Nederland wel achter, los je niet solistisch op. Samenwerking is cruciaal. Een cliché, en dus makkelijk gezegd, maar niet zomaar gedaan. Want in een samenwerking heeft iedere organisatie zo z’n eigen abc (agenda, belangen en commitment). Dat tóch succesvol samenbrengen, dát is nu precies waar de kracht ligt van Guts ’n Values. 

 Guts ’n Values helpt organisaties om verder te komen. 

Werken vanuit de waarden die je hebt als persoon. Persoonlijke, maar ook universele waarden, waar we allemaal achter staan. Het vraagt GUTS om deze VALUES voorop te zetten. Niet alleen als persoon, maar ook als organisatie. 

“If you don’t stand up for something, you will fall for everything.”
– Alexander Hamilton

Waarom Guts ’n Values

Wat is een aanleiding zijn om met Guts ’n Values in gesprek te gaan?

Klanten of leveranciers gaan eisen stellen (SDG, ESG) * Een jong talent kiest voor de concurrent * We moeten weer een keer een heisessie doen * We willen niet alleen de juiste dingen zeggen, maar ook doen * We willen wet- en regelgeving voor zijn * Mijn puberdochter spreekt me aan op onze verantwoordelijkheid * Er komen te weinig sollicitaties binnen * Je wilt iets achterlaten binnen de organisatie * De ondernemingsraad stelt vragen * De gemeenteraad stelt vragen  *  We krijgen te weinig sollicitaties binnen  *  We willen ons proces op dit thema versnellen  *  De complexe (maatschappelijke) opgaven vragen om samenwerking * Er komt een overname aan  *  We zoeken onderbouwing voor een subsidieaanvraag.

Guts ’n Values richt zich daarom op 5 thema’s: 

StrategieVerantwoordelijkheidRelevantiePersoonlijke missie | Samenwerking

Public Value is interessant én relevant voor c-level, raden van commissarissen, ondernemingsraden, familiebedrijven, colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraden en de Young Talent class.

Hoe doen we dat?

PUTTING THE SYSTEM IN THE ROOM

De verbinding, gezamenlijkheid en draagvlak in het oplossen van maatschappelijke opgaven, realiseren we met Putting The System In The Room (PTSITR). Met PTSITR brengen wij “het systeem” rond een uitdagende, maatschappelijke opgave samen in één kamer en werken naar acties, afspraken en oplossingen. Oftewel: handelingsperspectief. 

PUBLIC VALUE SCAN

Deze quick scan geeft inzicht in de perceptie van de wereld om bijvoorbeeld een organisatie of initiatief. Deze externe perceptie verschilt vaak hoe men zelf denkt dat er naar een organisatie of initiatief wordt gekeken. De Public Value Scan brengt de ‘wisdom-of-the-crowd’ in beeld en levert onverwachte, creatieve en bruikbare ideeën op. Bepalend voor een organisatie of initiatief.

Over Guts ’n Values

Guts ’n Values is opgericht door Gerwin Nijeboer. Tijdens een studiereis heeft hij, samen met twee studiegenoten, een schier onmogelijke samenwerking van de grond getrokken in Barreiro, Portugal. Door deze samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en burgers is de stad weer gaan opbloeien. Hij werd (en wordt) enthousiast van de dynamiek, het leggen van verbindingen en het samenwerken aan oplossingen waarmee legitimiteit en draagvlak ontstaat. Naast enthousiasme maakt hij gebruik van wetenschappelijke modellen als de Strategic Triangle en de Public Value Scorecard. Hij is zich gaan specialiseren in Public Value en de Public Value Scorecard en heeft daarbij een samenwerking met prof. dr. Timo Meynhardt, de wetenschappelijke guru op dit thema. Samen werken zij aan het verder ontwikkelen van public value door bewustwording te creëren en de methodologie verder te ontwikkelen.

Guts ’n Values doet Gerwin niet alleen. Aan de ontwikkeling van The Public Values wordt door verschillende creatieve, specialistische en/of gewoon geweldige mensen een bijdrage geleverd.

Public value als een bredere en meer praktische benadering, gecombineerd met, én gevalideerd door, wetenschappelijke theorieën.