Guts ’n Values heeft al op meerdere plekken een bijdrage mogen leveren. Daarbij is altijd gebruik gemaakt van de theorie en modellen op basis van de Public Value Scorecard (Meynhardt 2015).

In het kader van privacy zijn de namen van de organisaties geanonimiseerd. 

Grote haven Nederland

De directie van een grote haven in Nederland was op zoek naar andere manieren om projectvoorstellen te beoordelen. Deze projectvoorstellen waren miljoenen euro’s groot en hadden effect op zowel de haven als de omgeving. Samenwerking in het project was essentieel. Beoordeling werd alleen gedaan op basis van financiële KPI’s, maar dat bleek in de praktijk niet altijd voldoende te zijn.

Met behulp van Guts ’n Values hebben zij een andere beoordelingsmethodiek gebruikt. Het belangrijkste verschil was dat alle partijen rondom een projectvoorstel betrokken werden. Zowel van binnen als van buiten de organisatie. Wanneer voor alle betrokkenen het projectvoorstel duidelijk was werd door hen een korte vragenlijst ingevuld. De uitkomsten maakten duidelijk waar de betrokkenen de kansen en de risico’s zagen van het projectvoorstel.

De betrokkenen zijn in dialoog met elkaar gegaan en hebben op voorhand met elkaar bepaald hoe men de risico’s zag en hoe deze beheerst konden worden én hoe de kansen optimaal benut konden worden. 

In gezamenlijkheid hebben zij gewerkt aan verbinding, connectie, cohesie, harmonie, draagvlak, gezamenlijkheid, toekomst en legitimiteit. Mede hierdoor is het project een succes geworden.

Gemeente Barreiro (Portugal)

De gemeente Barreiro in Portugal ligt aan de Taag maar 15 minuten varen van Lissabon. De stad liep langzaam leeg. Steeds meer inwoners vertrokken om in andere plaatsen hun geluk te vinden. De gemeente wilde het probleem oplossen, maar werkte vanuit haar eigen rol en ideeën en betrok de omgeving daar niet bij.

Samen met de gemeente heeft Guts ’n Values een sessie voorbereid en georganiseerd waar naast de gemeente ook burgers en (grote) ondernemers aanwezig waren. Tijdens deze sessie werd eerst de ‘kou uit de lucht’ gehaald en gevraagd waarom men aanwezig was. Belangrijk is dat op voorhand duidelijk werd gemaakt dat er geen onderscheid werd gemaakt in rangen, rollen of organisaties. Iedereen werd gelijkwaardig behandeld en iedere mening telde even zwaar.

Met elkaar hebben zij gekeken naar wat nu precies het probleem is en waarom dat een probleem van hen allemaal is. Het leeglopen van een gemeente qua inwoners heeft effect op alle partijen. Vanuit het probleem is de groep verdeeld in subgroepen met in iedere groep minstens één vertegenwoordiger van de gemeente, de burgers én de ondernemers. Iedere groep kreeg de opdracht te zoeken naar een gezamenlijke oplossing, die op korte termijn geïmplementeerd kon worden.

Vanuit de groepen kwamen verschillende initiatieven. Alle aanwezigen hebben deze gescoord op de Public Value Scorecard. Deze scorecard bracht voor de initiatieven de kansen en risico’s in beeld voor nu, de korte en de lange termijn. Met elkaar hebben zij de dialoog gevoerd over ieder initiatief en gezamenlijk gekozen voor één oplossing, die kort daarna is geïmplementeerd. Het initiatief heeft de jaren erna succesvol bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeente Barreiro.

In gezamenlijkheid hebben zij gewerkt aan verbinding, connectie, cohesie, harmonie, draagvlak, gezamenlijkheid, toekomst en legitimiteit, waardoor de oplossing een succes is geworden.

Deze casestudy is ook gepubliceerd:  
Nijeboer, G. (2019). Putting the system in a room: the public value scorecard as a connection framework. In Public Value (pp. 109-121). Routledge.

Internationaal opererende stichting

Deze internationaal opererende stichting is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland met als doel Nederlandse handel in en met het buitenland te stimuleren. Om dit doel te realiseren werkt deze stichting nauw samen met publieke partners, brancheverenigingen en het Nederlandse bedrijfsleven. De activiteiten binnen de stichting werden op het moment van onderzoek volledig gesubsidieerd.

De stichting werkt hard aan haar profilering, de maatschappelijke impact die zij kan maken op belangrijke en relevante thema’s en de waarde die zij heeft voor de overheid en het bedrijfsleven. Praten over maatschappelijke impact is gemakkelijk, maar de wens was om de maatschappelijke impact in beeld te brengen, waarbij de wereld om de stichting heen wordt betrokken.

Door gebruik te maken van de public value scan is deze maatschappelijke impact in beeld gebracht, waarbij vooral de input van de wereld om de stichting heen is opgehaald. De scan heeft naast belangrijke input voor bijvoorbeeld de strategie ook geleid tot de dialoog met de wereld om de stichting. De uitkomsten hebben als input gediend voor de subsidieaanvraag en werden heel positief ontvangen door de subsidieverstrekker.

De Public Value Scan is meer dan een scan: de uitkomsten geven handelingsperspectief.

Meerdere consultancybureaus

Voor verschillende (consultancy)bureaus een Public Value Scan uitgevoerd om de impact in beeld te brengen.

Uitkomsten brachten interne en externe dialogen en verdieping op gang. De uitkomsten zijn, op verschillende manieren, voor meerdere doeleinden gebruikt.