SROI

SROI staat voor Social Return on Investment

Met behulp van SROI helpen bedrijven en instellingen om opbouwend en duurzaam bij te dragen aan o.a. werkgelegenheid, de maatschappij en duurzaamheid. Door Social Return in te zetten waar dit het meeste effect heeft, staat de return centraal: mensen helpen naar een betere positie dan waar ze nu zijn, regionaal bijdragen aan sociale cohesie en een duurzame omgeving.

The Public Values doet ook aan Social Return. Een vast percentage van de netto-omzet wordt gereserveerd om terug te geven aan de maatschappij. Voor The Public Values is dit stichting Yamah.

Stichting Yamah is een kleine stichting die de London Corner School in Serekunda en Jabang in Gambia ondersteunt. Op kleine schaal helpen zij de allerarmsten aan onderwijs, voeding en indien nodig medicatie.

“If you can’t feed a hundred people, then feed just one.”
– Mother Teresa