The Public Values creëert draagvlak, legitimiteit en verbinding. Het helpt ondernemingsraden, c-level, raden van commissarissen, colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraden, de Young Talent class en iedereen om hen heen. Hoe? Door verbinding te leggen met de omgeving. Beslissingen worden samen genomen, getoetst en geborgd. Dit geeft handelingsperspectief en leidt tot betere resultaten.

Uitgangspunt van The Public Values is dat we organisaties helpen om zichzelf te helpen. Geen geïnstitutionaliseerde consultancy, waarbij we eerder bedachte oplossingen leveren die bij andere organisaties hebben gewerkt, maar maatwerk met een antwoord op de vragen die we tijdens onze gesprekken beschrijven.

Om tot maatwerk te komen werken we met twee methoden, die beide voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn.

Public Value Scan

Deze quick scan geeft inzicht in de perceptie van de wereld om bijvoorbeeld een organisatie of initiatief. Deze externe perceptie verschilt vaak hoe men zelf denkt dat er naar een organisatie of initiatief wordt gekeken. De Public Value Scan brengt de ‘wisdom-of-the-crowd’ in beeld en levert onverwachte, creatieve en bruikbare ideeën op. Bepalend voor een organisatie of initiatief.

Het gaat niet om de belangen of verlangens van een individuele stakeholder, Het gaat om de public value die door de omgeving wordt toegekend. Met onze eigen tool verzamelen wij deze perspectieven. Onze tool is de Public Value Scorecard (Meynhardt, 2015). Ook verzamelen we een aantal additionele perspectieven die direct input leveren voor een organisatie om mee aan de slag te gaan: handelingsperspectief.

De Public Value Scan wordt bijvoorbeeld gebruikt om inzicht te krijgen in de perceptie van de betrokkenen bij een organisatie, initiatief, of bij het bepalen van de strategie.

Putting the system in the room

De naam hebben we voorlopig geleend van Marvin Weisbord (1987). We zoeken nog naar een andere, pakkende naam, maar willen daar niet op wachten.

Met PTSITR brengen we partijen/belanghebbenden rondom een complexe uitdaging bij elkaar: the system in the room. Samen bepalen we de problematiek waar we allemaal mee te maken hebben. Samen zoeken we naar oplossingen.

Dat klinkt niet als iets nieuws? Klopt. Wel nieuw is de methodiek van de Public Value Scorecard. Timo Meynhardt bedacht deze methodiek in 2015. Uitgangspunt is dat alle stakeholders worden betrokken en deze scorecard invullen. De uitkomst geeft inzicht in kansen en risico’s voor nu, de korte en de lange termijn. Inzicht in: Is het nuttig? Geeft het een positieve ervaring? Hoe bruikbaar is het? Ligt het politiek gevoelig? Zijn er financiële risico’s?

De uitkomsten bespreken we samen. Dat geeft inzicht in elkaars perceptie en zo leren we de ander beter te begrijpen. Kansen worden beter benut, risico’s op voorhand besproken en beheerst. Er is verbinding, er komt draagvlak en een beslissing wordt gelegitimeerd.

Of het werkt? Ja! Bij de referenties staan een aantal interessante voorbeelden.

“When complexity is the question, public value is the answer”.